Projectleider verbetertraject kwaliteit

In opdracht van de RvB heb ik leidinggegeven aan het verbetertraject kwaliteit en was verantwoordelijk voor de coördinatie en de invoering van het traject en het realiseren van de rapportages aan de Inspectie. Daarnaast was ik sparringpartner van de RvB en de RvT in de gesprekken met de Inspectie en de contacten extern.

Het verbetertraject is onder hoge druk uitgevoerd. Ik heb de instelling begeleid bij het invoeren van verbetermaatregelen en het vervroegd opleveren van de rapportage aan de IGJ om verdere reputatieschade te voorkomen. Na alle interventies kwam uit intern en extern uitgevoerde audits naar voren dat de kwaliteit op orde is: de geplande veranderingen zijn bereikt en hebben geleid tot de beoogde verbeteringen. De IGJ heeft de instelling opnieuw bezocht en positief beoordeeld.

Mijn rol was: het coördineren en opstellen van de verbeterrapportages aan de IGJ; sparringpartner RvB en management in de communicatie rondom kwaliteit en de IGJ; het verder inregelen van de planning en control cyclus, het onderdeel kwaliteit zodat de kwaliteit geborgd is; bespreken van de resultaten van kwaliteitsinstrumenten met management en bestuurder zodat zij gerichte verbeteringen kunnen invoeren en coaching in omgaan met ernstige meldingen, “niet pluisgevoel” en het stimuleren van een veilige cultuur.