Programmamanager capaciteitsmanagement

Het capaciteitsprogramma had tot doel het reduceren van het aantal bedden benodigde bedden voor de nieuwbouw. Het programma bestond uit verschillende deelprojecten zoals het optimaliseren indeling kliniek het afstemmen OK-blokkenschema en indeling kliniek en het opzetten van een Acute Opname Afdeling.

Voor het optimaliseren van de indeling van de kliniek en het samenvoegen van afdelingen van vergelijkbaar specialisme en doelgroepen zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Vervolgens is een objectief kader voor de beoordeling van de diverse scenario’s opgesteld. Mijn rol was het ontwikkelen van de scenario’s, het begeleiden van het besluitvormingsproces in het capaciteitsoverleg en het ondersteunen van de managers bij de implementatie van de nieuwe indeling van het beddenhuis.

Op basis van rekenmodellen is forecast gemaakt voor de te verwachtte benodigde OK-capaciteit en de benodigde bed capaciteit. Er zijn verschillende scenario’s gemaakt van de indeling van het blokkenschema. De verschillende scenario’s werden aan verschillende groepen specialisten voorgelegd en commitment gehaald. Mijn rol was het proces te begeleiden om tot een gedragen OK-schema te komen en de manager OK te ondersteunen bij de invoering.

Naast de rol van projectleider was ik verantwoordelijk voor het monitoren van de deelprojecten en het bewaken van de samenhang. Het programma heeft ertoe geleid dat er 50 bedden minder nodig waren in het ziekenhuis.

In de zorg zitten hele complexe – en dus voor mij interessante – vraagstukken. Ik zet graag mijn tanden in ingewikkelde projecten, en daarin kan ik mij in de zorg goed uitleven. In de periode dat ik in het ziekenhuis werkte was ik bijvoorbeeld veel bezig was met het uitdenken van vraagstukken rondom capaciteit. Zo’n project vraagt intellectueel iets van je en tegelijkertijd moet je ook de dokters, de verpleegkundigen en het management meekrijgen