Projectleider visitatie medisch specialisten

Als projectleider van het project actualisatie visitatie medisch specialisten heb ik samen met een team het model van de kwaliteitsvisitatie herzien. Doel van het project was het ontwikkelen van nieuwe instrumenten binnen het visitatiemodel zoals de evaluatie van het functioneren van de maatschap en inventariseren van feedback van patiƫnten en huisartsen;
Het resultaat was dat de instrumenten zijn ontwikkeld en getest met een aantal wetenschappelijke verenigingen. De visitatiecommissies zijn getraind om met de nieuwe instrumenten te werken en de vernieuwde werkwijze is geaccordeerd door de wetenschappelijke verenigingen. Het herziene visitatiemodel is ingevoerd.