Projectleider transmurale zorgpaden

Voor dit project heb ik teams begeleid bij het ontwikkelen van transmurale zorgpaden. Voorbeelden hiervan zijn:

* Samen met de ketenpartners uit de 1e en 2e lijn, is het optimale ketenzorg proces voor COPD-patiënten bepaald. Dit is vertaald naar concrete werkafspraken, waardoor de cliënt langer in de eerste lijn behandeld kan worden.

* Samen met professionals uit verschillende organisatie is het zorgpad CVA ontwikkeld samen met het revalidatiecentrum waardoor de doorstroom is verbeterd en de revalidatie versneld kan worden gestart.