Programmamanager Lean

Gedurende mijn dienstverband bij de Isalakliniek ben ik programmamanager lean geweest. Doel van het programma was tweeledig: concrete resultaten op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering realiseren en het lerend vermogen binnen de organisatie te vergroten. Daarvoor heb ik een team van coaches samengesteld die de lean projecten begeleiden. Om dit goed te kunnen begeleiden heb ik ook zelf op alle niveaus in het ziekenhuis lean projecten geleid en een trainingsprogramma voor verbeterteams (yellow belt) en leidinggevenden (Green Belt lean leiderschap) ontwikkeld. Daarnaast heb ik ruim 300 medewerkers opgeleid tot yellow belt en vijftig leidinggevenden in lean leiderschap.

In vijf jaar tijd zijn ruim 110 verbetertrajecten uitgevoerd die hebben geleid tot een kortere ligduur, vermindering van de wachttijd, verkorten van de doorlooptijd, verbeterde doorstroom verpleeghuiszorg en minder complicaties. Daarnaast heb ik de RvB ondersteund bij het invoeren van resultaatsturing. Gezamenlijk met de teams, managers en stafdiensten is een dashboard ontwikkeld om resultaten te kunnen monitoren. De resultaatgesprekken tussen Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) en RvB is ingericht en gemonitord.