Projectleider juiste zorg op de juiste plek

Doelstelling van het project was juiste zorg op de juiste plek en de verkorting van ligduur van patiënten in het ziekenhuis. Naar aanleiding van een screening van patiënten in het ziekenhuis door verpleegkundige van thuiszorg en verpleeghuizen is gebleken dat 30% van de patiënten kon doorstromen naar vervolgzorg. De resultaten zijn besproken met de betreffende afdelingen en er zijn verbeterplannen opgesteld. Verpleegkundigen van de verschillende instellingen zijn gaan samenwerken in het transferbureau om kennis over te dragen. De Specialist Ouder Geneeskunde (SOG) trieert in het ziekenhuis en neemt deel aan multidisciplinair overleg. De ligduur is hierdoor verkort met 10%.

Dit samenwerkingsverband is vastgelegd in een convenant tussen de thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuis om de afspraken over doorstroom te bestendigen. Vervolgens is de samenwerking uitgebreid waarbij vooral is gekeken naar het verbeteren van de langdurige zorg voor de oudere patiënten en wat de rol van het verpleeghuis en het ziekenhuis daarbij moet zijn. Binnen het samenwerkingsverband zijn met elkaar transmurale zorgpaden ontwikkeld voor de oudere patiënt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de opvang van de oudere kwetsbare (spoed) patiënt.