Opzetten van een equity fund

In 2001 ben ik via Voluntary Services Overseas (VSO) en de World Health Organization (WHO) voor een jaar uitgezonden naar Cambodja. Ik heb ondersteuning geboden in het Pursat provincial hospital. Mijn rol was het opzetten, invoeren en evalueren van een ‘equity fund’ (sociaal fonds voor patiënten die de zorg niet kunnen betalen). Dit project is opgezet in samenwerking met de bevolking, het ziekenhuis, de lokale NGO. De toegang tot de zorg is aanzienlijk verbeterd.

Daarnaast heb ik me gericht op het uitbreiden en verstevigen van het ziekenhuisnetwerk met nationale en internationale NGO’s. Tot slot heb ik het ziekenhuismanagement begeleid bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van jaar- en budgetplannen.

Een aantal jaar later ben naar Cambodja teruggegaan om te kijken hoe het met het ziekenhuis in Pursat ging. Tot mijn grote vreugde functioneert het ‘equity fund’ nog steeds succesvol en verloopt de samenwerking met de NGO's naar wens.

Over mijn hele loopbaan tot nu toe genomen, ben ik het meeste trots op het project in Cambodja. Ik ben trots op het feit dat ik dat samen met een lokale organisatie heb opgezet en dat zij dit zelf zijn gaan runnen. Een paar jaar geleden ben ik teruggegaan en toen draaide het fonds nog steeds. Dat is een mooi resultaat.