Coaching van bestuurder en management

Opdracht was coaching van de bestuurder en het managementteam (MT) van een organisatie in de ambulancezorg. De coaching was gericht op het versterken van het leiderschapsgedrag. Tijdens reguliere bijeenkomsten zijn reflectie momenten ingebouwd. De reflectie richtte zich op de inhoud en structuur van de bijeenkomst en op het gedrag van de bestuurder en de MT leden, gerelateerd aan de doelstellingen van de ambulancezorg. Op basis van de reflectie is inhoud gegeven aan het ontwikkelprogramma voor het Managementteam. Vervolgens maakte het team met elkaar afspraken over ander gedrag. De verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd en worden gemonitord.